Korond község

Hargita megye nagyközsége, Sóvídék egyik leghíresebb települése. Korond a népi fazekasság egyik erdélyi központja. Korond a 13A műút mellett, Parajdtól 11, Szovátától 18, Székelyudvarhelytől 29, míg Csíkszeredától 80 km-re fekszik. Első írásos adata 1333-ból való.

Mivel a mezőgazdaság soha nem tudta eltartani a lakosságot, különböző mesterségek honosodtak meg, melyek közül a fazekasság a legrégibb, de itt maradt fenn a taplókészítés és a szénégetés mestersége is. Az elmúlt években fellendült a turizmus. A Székelyföld s ezen belül a Sóvidék egyre vonzóbbá válik a turisták számára, s Korond kiváltságos helyet jelent a kerámia készítés ősi mesterségének szempontjából. A korondi ember sokat utazott, hogy eladhassa termékeit, így terjedt a hírneve Korondnak és a korondi kerámiának. Korond község turisztikai vonzóerő-leltárát elsősorban a természeti értékek (a hegykeret erdőségei, a nagyvadak és vizek) alkotják, melyeket szervesen egészítenek ki az ember alkotta értékek ( a hegyvidék tanyavilága, kerámiaipar, a népi kismesterségek, helyi tájmúzeum). Újabban a turisztikai szálláshelyek száma megnövekedett, számos panzió, hétvégi nyaraló és hétvégi ház épült.

Korond főutcája állandó jellegű kirakodóvásár, ahol nemcsak a helyi, hanem a környék mestereinek termékei is várják a vásárlókat. Kezdetben máz nélküli "veres" fazekakat készítettek, melyek jól bevált főzőedények voltak. A korondi fazekasságot többször is veszély fenyegette. Amikor például divatba jöttek a mázas cserépedények, a korondi fiatalokat elküldték Székelyudvarhelyre, hogy ott megtanulják az új mesterséget. A fazekasság kitűnően eltartja a lakosságot, innen napjainkban sem vándorolnak el az emberek. A fazekasság létalapját a falu nyugati határán, a Szakadát-patak bal partján előforduló szürke pala (agyag) képezi. Volt aragonitbányája (ma természetvédelmi terület) és híres borvízfürdője (ma az árcsói kerámiavásár színhelye). Korond a hagyományait őrizve korszerűsödő székely falu típuspéldája: a fazekasiparra alapozva kereskedelmi, idegenforgalmi és művelődési szerepköre is egyre számottevőbb. Az autóbuszban még a szundikáló turista is figyelmes lesz a főút menti sok árura, portékára. Kerámiatermékek, szalma- és gyékényfonatok, gyapjútermékek, faeszközök, használati- és dísztárgyak között válogathat a látogató.